Kosbi Şube

Petrol Ofisi

Araç dönüşümlerinde TS 12095,ECE R 67-01 standartlarına uygun montaj, yetkili personelce yapılacak dönüşüm ve takip eden dönemlerde yapılacak muayene ve kontroller, TS EN589 standartlarına uygun ürün kalitesi, ikmal alınan istasyonlarda kurulu LPG sistemlerinin min. TS 11939, TS 1446, TS 1449 gibi standartlara uygunluğu istasyonlarda araçlara dolum yapan pompacıların ve istasyon yetkililerinin eksiksiz eğitimleri.

Petrol Ofisi müşterilerinin güvenliği ve emniyeti için yukarıda bahsi geçen tüm hususlarda maksimum özen göstermektedir.